Integritetspolicy

Senast uppdaterad 30 oktober 2019

Tack för att du valde att vara en del av vårt samhälle hos Vultus AB ("Företag", "vi", "oss" eller "vårt"). Vi har åtagit oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller oro om vår policy eller vår praxis när det gäller din personliga information, vänligen kontakta oss på team@vultus.se.

När du besöker vår webbplats www.vultus.se, Facebook-applikation, mobilapplikation och använder våra tjänster, litar du på oss med din personliga information. Vi tar din integritet mycket på allvar. I denna sekretesspolicy försöker vi förklara för dig på så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi hoppas att du tar lite tid att läsa igenom det noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i denna sekretesspolicy som du inte håller med om, avbryt användningen av våra webbplatser eller appar och våra tjänster.

Denna sekretesspolicy gäller all information som samlas in via vår webbplats (som www.vultus.se), Facebook-applikation, mobilapplikation, ("Apps") och / eller relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang (vi hänvisar till dem kollektivt i denna sekretesspolicy som "Tjänster").

Läs denna sekretesspolicy noggrant eftersom det hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela din personliga information med oss.

Innehållsförteckning

1. VAD INFORMATION SAMLAR VI?

Personlig information som du avslöjar till oss.

Kort sagt: Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller oss, t.ex. namn, adress, kontaktinformation, lösenord och säkerhetsdata, betalningsinformation och inloggningsuppgifter för sociala medier.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när vi uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när vi deltar i aktiviteter på tjänsterna eller apparna eller på annat sätt kontaktar oss.

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna eller apparna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:

Allmänt tillgänglig personlig information. Vi samlar förnamn, jungfrun, efternamn, smeknamn, telefonnummer, e-postadresser, e-postadress, företagets telefonnummer och andra liknande data. Personlig information tillhandahållen av dig. Vi samlar in appanvändning, CV och andra jobbapplikationsdata som bakgrundskontroller och andra liknande data.

Referenser. Vi samlar in lösenord, lösenordstips och liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.

Inloggningsdata för sociala medier. Vi ger dig möjlighet att registrera dig med hjälp av kontoninformation på sociala medier, som ditt Facebook, Twitter eller annat socialt mediekonto. Om du väljer att registrera dig på detta sätt kommer vi att samla in den information som beskrivs i avsnittet "HUR HANTERAR VI DIN SOCIALE LOGINER" nedan.

All personlig information som du tillhandahåller oss måste vara sann, fullständig och korrekt och du måste meddela oss om ändringar av sådan personlig information.

Information samlas in automatiskt

Kort sagt: En del information - som IP-adress och / eller webbläsare- och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster eller appar.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i tjänsterna eller apparna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, till exempel din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande URL: er, enhetsnamn, land , plats, information om hur och när du använder våra tjänster eller appar och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster eller appar och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker.

Online-identifierare. Vi samlar enheter, applikationer, verktyg och protokoll, till exempel IP-adresser (Internet Protocol), cookie-identifierare, eller andra som de som används för analys och marknadsföring, radiofrekvensidentifiering (RFID) -taggar, enhetens geolokalisering och andra liknande data.

Information som samlas in via våra appar

Kort sagt: Vi kan samla in information om din geo-placering, mobilenhet och Facebook-behörighet när du använder våra appar.

Om du använder våra appar kan vi också samla in följande information:

Geo-platsinformation. Vi kan begära åtkomst eller tillstånd till och spåra platsbaserad information från din mobila enhet, antingen kontinuerligt eller medan du använder vår mobilapplikation, för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. Om du vill ändra vår åtkomst eller behörigheter kan du göra det i enhetens inställningar.

Data om mobilenheter. Vi kan automatiskt samla in enhetsinformation (t.ex. din mobila enhets-ID, modell och tillverkare), operativsystem, versioninformation och IP-adress.

Facebook-behörigheter. Vi har som standard åtkomst till din Facebook-grundläggande kontoinformation, inklusive ditt namn, e-post, kön, födelsedag, aktuell stad och profilbild-URL, samt annan information som du väljer att offentliggöra. Vi kan också begära åtkomst till andra behörigheter relaterade till ditt konto, till exempel vänner, incheckningar och liknande, och du kan välja att bevilja eller neka oss tillgång till varje enskilt tillstånd. För mer information om Facebook-behörigheter, se sidan Referenssida för Facebook-behörigheter.

Information insamlad från andra källor

Kort sagt: Vi kan samla in begränsade data från offentliga databaser, marknadsföringspartners, plattformar för sociala medier och andra externa källor.

Vi kan få information om dig från andra källor, till exempel offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners, plattformar för sociala medier (som Facebook), såväl som från andra tredje parter. Exempel på information som vi får från andra källor inkluderar: profilinformation för sociala medier (ditt namn, kön, födelsedag, e-post, aktuell stad, stat och land, användaridentifikationsnummer för dina kontakter, profilbild-URL och all annan information du väljer att offentliggöra); marknadsföringsledningar och sökresultat och länkar, inklusive betalda listor (t.ex. sponsrade länkar). Vi kommer att informera dig om informationskällan och vilken typ av information vi har samlat in om dig inom rimlig tid efter att du har fått personuppgifterna, men senast inom en månad.

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar din information för ändamål baserade på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och / eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via våra tjänster eller appar för olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål på grundval av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke och / eller för att följa våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder som vi litar på bredvid varje ändamål som listas nedan.

Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:

  • För att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen. Om du väljer att länka ditt konto med oss till ett tredjepartskonto (t.ex. ditt Google- eller Facebook-konto), använder vi den information du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen för utförandet av kontraktet . Se avsnittet nedan med rubriken "HUR HANTERAR VI DIN SOCIALA LOGINER" för ytterligare information.
  • För att skicka marknadsföring och reklamkommunikation. Vi och / eller våra tredje parters marknadsföringspartners kan använda den personliga information som du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan välja bort våra e-postmeddelanden när som helst (se "VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER" nedan).
  • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka produkt-, service- och ny funktionsinformation och / eller information om ändringar av våra villkor och policyer.
  • Uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att uppfylla och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som gjorts genom tjänsterna eller apparna.
  • För att publicera vittnesmål. Vi publicerar vittnesmål om våra tjänster eller appar som kan innehålla personlig information. Innan vi publicerar ett vittnesmål får vi ditt samtycke till att använda ditt namn och vittnesmål. Om du vill uppdatera eller ta bort ditt vitsord, vänligen kontakta oss på amy.franck@vultus.se och se till att du innehåller ditt namn, vittnesmål och kontaktinformation.
  • Leverera riktad annonsering till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa innehåll och reklam (och arbeta med tredje part som gör det) skräddarsydda efter dina intressen och / eller plats och för att mäta dess effektivitet.
  • Administrera prisdrag och tävlingar. Vi kan använda din information för att administrera prisdrag och tävlingar när du väljer att delta i tävlingar.
  • Begär feedback. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster eller appar.
  • För att skydda våra tjänster. Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar för att hålla våra tjänster eller appar säkra och säkra (till exempel för övervakning och förebyggande av bedrägerier).
  • För att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare. Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare med varje användares samtycke.
  • För att upprätthålla våra villkor och villkor för affärsändamål, juridiska skäl och kontraktsmässiga.
  • Att svara på lagliga förfrågningar och förhindra skada. Om vi får en stämning eller annan juridisk begäran, kan vi behöva inspektera uppgifterna vi har för att avgöra hur vi ska svara.
  • För att hantera användarkonton. Vi kan använda din information för att hantera vårt konto och hålla det i funktionsdugligt skick.
  • Att leverera tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.
  • För att svara på användarförfrågningar / erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.
  • För andra affärsändamål. Vi kan använda din information för andra affärsändamål, till exempel dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten i våra kampanjer och för att utvärdera och förbättra våra tjänster eller appar, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan använda och lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte är associerad med enskilda slutanvändare och inte inkluderar personlig information. Vi kommer inte att använda identifierbar personlig information utan ditt samtycke.

3. Kommer din information att delas med någon?

Kort sagt: Vi delar bara information med ditt samtycke, för att följa lagar, förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi kan behandla eller dela data baserat på följande rättsliga grund:

  • Godkännande: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information i ett specifikt syfte.
  • Berättigade intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
  • Utförande av ett kontrakt: Där vi har ingått ett avtal med dig, kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.
  • Rättsliga skyldigheter: Vi kan lämna ut din information där vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättsligt förfarande, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning ( inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller brottsbekämpning).
  • Vitalintressen: Vi kan lämna ut din information där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella kränkningar av vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot för någon persons säkerhet och olaglig verksamhet eller som bevis i rättstvist där vi är inblandade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina data eller dela din personliga information i följande situationer:

  • Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster för oss eller för vår räkning och kräver tillgång till sådan information för att göra det arbetet. Exempel inkluderar: betalningsbehandling, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknologi på tjänsterna eller apparna, vilket gör att de kan samla in data om hur du interagerar med tjänsterna eller apparna över tid. Denna information kan användas för att bland annat analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll och bättre förstå onlineaktivitet. Såvida inte beskrivs i denna policy, delar vi inte, säljer, hyr eller handlar någon av dina uppgifter med tredje parter för deras marknadsföringsändamål. Vi har kontrakt på plats med våra databehandlare. Detta innebär att de inte kan göra något med din personliga information om vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer inte att dela din personliga information med någon organisation förutom oss. De kommer att hålla det säkert och behålla det under den period vi instruerar.
  • Affärsöverföringar. Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om all sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
  • Affiliates. Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall kommer vi att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
  • Affärspartners. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

4. Vem kommer din information att delas med?

Kort sagt: Vi delar bara information med följande tredje parter.

Vi delar och avslöjar bara din information med följande tredje parter. Vi har kategoriserat varje part så att du lätt kan förstå syftet med vår datainsamlings- och behandlingspraxis. Om vi har behandlat dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss.

  • Reklam, direktmarknadsföring och Lead Generation
  • Google AdSense, HubSpot CRM och HubSpot Lead Management
  • Kommunicera och chatta med användare
  • HubSpot-e-post
  • Retargeting-plattformar
  • Google Ads Remarketing, Google Analytics Remarketing, Facebook Custom Audience och Facebook Remarketing
  • Delning och reklam för sociala medier
  • Facebook-annonsering, sociala plugins på Facebook, LinkedIn-annonsering, sociala plugins via LinkedIn och sociala plugins från YouTube
  • Användarkommentarer och forum
  • Facebook Kommentarer
  • Webb- och mobilanalys
  • Google Ads, Google Analytics och Google Tag Manager

5. ANVÄNLER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER?

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknologier (som webbläsare och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa kakor anges i vår cookiepolicy.

6. Hur hanterar vi dina sociala inloggningar?

Kort sagt: Om du väljer att registrera dig eller logga in på våra tjänster med ett socialt mediekonto kan vi ha tillgång till viss information om dig.

Våra tjänster eller appar erbjuder dig möjligheten att registrera dig och logga in med hjälp av dina tredje parters sociala mediekontoinformation (som dina inloggningar på Facebook eller Twitter). Där du väljer att göra detta, kommer vi att få viss profilinformation om dig från din leverantör av sociala medier. Profilinformationen vi får kan variera beroende på vilken beröring av sociala medier som berörs, men kommer ofta att inkludera ditt namn, e-postadress, vännerlista, profilbild samt annan information du väljer att offentliggöra. Om du loggar in med Facebook kan vi också begära åtkomst till andra behörigheter relaterade till ditt konto, till exempel vänner, incheckningar och gilla, och du kan välja att bevilja eller neka oss åtkomst till varje enskilt tillstånd.

Vi kommer att använda informationen vi får endast för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som på annat sätt klargörs för dig på tjänsterna eller apparna. Observera att vi inte kontrollerar och inte ansvarar för andra användningar av din personliga information från din tredje parts leverantör av sociala medier. Vi rekommenderar att du granskar deras integritetspolicy för att förstå hur de samlar in, använder och delar din personliga information och hur du kan ställa in dina sekretesspreferenser på deras webbplatser och appar.

7. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi förvarar din information så länge som det krävs för att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer bara att bevara din personliga information så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (som skatter, redovisning eller andra lagkrav). Inget syfte med denna policy kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än 2 år.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera den, eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i säkerhetsarkiv), kommer vi säkert att lagra din personliga information och isolera den från all ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

8. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Kom dock ihåg att vi inte kan garantera att själva internet är 100% säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information är överföring av personlig information till och från våra tjänster eller appar på din egen risk. Du bör bara komma åt tjänsterna i en säker miljö.

9. Hämtar vi information från minderåriga?

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet data från eller marknadsförs till barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet information från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna eller apparna föreställer du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till en sådan mindre beroende användning av tjänsterna eller apparna. Om vi får veta att personlig information från användare under 18 år har samlats in, kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt radera sådan information från våra poster. Om du blir medveten om information som vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på amy.franck@vultus.se.

10. VAD ÄR DINA PRIVACYRÄTTIGHETER?

Kort sagt: I vissa regioner, till exempel Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga lagar om dataskydd. Dessa kan inkludera rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) i tillämpliga fall för dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. För att göra en sådan begäran, använd kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information, har du rätten att återkalla ditt samtycke när som helst. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen innan den återkallas.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du tror att vi olagligt behandlar din personliga information har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar, kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan det påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster eller appar. För att välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på våra tjänster eller appar, besök http://www.aboutads.info/choices/

11. DATA BREACH

Ett sekretessbrott inträffar när det finns obehörig åtkomst till eller insamling, användning, avslöjande eller bortskaffande av personlig information. Du kommer att meddelas om dataöverträdelser när Vultus AB anser att du troligtvis riskerar allvarlig skada. Till exempel kan ett dataöverträdelse sannolikt leda till allvarlig ekonomisk skada eller skada på din mentala eller fysiska välbefinnande. I händelse av att Vultus AB blir medveten om ett säkerhetsöverträdelse som har resulterat i eller kan leda till obehörig åtkomst, användning eller utlämnande av personlig information kommer Vultus AB omedelbart att utreda ärendet och meddela tillämplig tillsynsmyndighet senast 72 timmar efter att ha blivit medveten av den, såvida inte personuppgiftsbrott troligen kommer att leda till en risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

12. KONTROLLER FÖR ATT INTE SPÅR FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en funktion som inte gör spår (”DNT”) eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens att inte ha data om dina webbaktivitetsövervakningar övervakade och samlade. Ingen enhetlig teknikstandard för att identifiera och implementera DNT-signaler har slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för spårning på nätet antas som vi måste följa i framtiden, kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av denna sekretesspolicy.

13. HAR CALIFORNIA BOLIGA SPECIFIKA PRIVACYRÄTTIGHETER?

Kort sagt: Ja, om du är bosatt i Kalifornien får du specifika rättigheter beträffande tillgång till din personliga information.

California Civil Code avsnitt 1798.83, även känd som "Shine The Light" -lagen, tillåter våra användare som är boende i Kalifornien att begära och få från oss, en gång per år och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) lämnas ut till tredje parter för direkt marknadsföringsändamål och namnen och adresserna på alla tredje parter som vi delade personlig information med under det föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, skicka din förfrågan skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto hos tjänsterna eller apparna, har du rätt att begära borttagning av oönskade data som du publicerar offentligt på tjänsterna eller apparna. För att begära borttagning av sådan information, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt i tjänsterna eller apparna, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt eller helt från våra system.

14. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DENNA POLITIK?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera denna policy efter behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy då och då. Den uppdaterade versionen kommer att anges av ett uppdaterat datum "Reviderad" och den uppdaterade versionen kommer att gälla så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar av denna sekretesspolicy, kan vi meddela dig antingen genom att framlägga ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att granska denna sekretesspolicy ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

15. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLITIK?

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy kan du kontakta vår dataskyddsombud (DPO), Robert Schmitt, via e-post eller per post för att:

Vultus AB 
Lilla Fiskeregatan 19
Lund 22222
Sverige

16. Hur kan du granska, uppdatera eller ta bort de data som vi samlar in från dig?

Baserat på lagstiftningen i vissa länder kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information som vi samlar in från dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter. För att begära att granska, uppdatera eller ta bort din personliga information, skicka ett begäran genom att klicka här. Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.

17. YTTERLIGARE UPPGIFTER

LUCAS 2015 matjorddataset som användes i detta arbete gjordes tillgängligt av Europeiska kommissionen via European Soil Data Center som förvaltas av Joint Research Center (JRC), http://esdac.jrc.ec.europa.eu/

Du kommer att omdirigeras till extern VultusApp-webbsida

Vill du fortsätta?